• slider image 597
  • slider image 598
  • slider image 599
  • slider image 601
  • slider image 602
:::

4-2-1 學區

大里區東昇里、日新里、內新里、中新里、西榮里、長榮里、東興里、祥興里、大明里、國光里〈全部,15~19鄰為與市立大里高中共同學區〉
 
大里區其他國中小學區(大里區戶政事務所)